Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję

Programy Asseco WAPRO

Promocje

obrazek

WAPRO Mag PRESTIŻ za jedyne 80 zł!

Żyj wygodnie! Pracuj kiedy chcesz i skąd tylko chcesz. Nie musisz być przytwierdzony do jednego stanowiska pracy. Uzyskaj zdalny dostęp do najlepszego programu służacego do zarządzania sprzedażą oraz magazynem w najwyższym wariancie - WAPRO Mag PRESTIŻ! Koszt takiej usługi to zaledwie 80 zł netto miesięcznie za każde stanowisko. Szczegóły Promocji w regulaminie.

Jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami prześlemy Ci umowę. Po jej podpisaniu i odesłaniu do nas wdrożymy usługę w ciągu 24h.

 

                 Regulamin Promocji „WAPRO Mag Prestiż” już za 80zł

§ 1

Organizator

Organizatorem Promocji „WAPRO Mag PESTIŻ za 80 zł”, zwanej w dalszej części Regulaminu „Promocją” jest IT Connection Sp. z o.o. , z siedzibą przy ulicy Nadrzecznej 5F/A6 05-552 Wólka Kosowska, nr konta 44 1090 1694 0000 0001 3396 5294 w skrócie „Organizator”.

§ 2

Czas trwania Promocji

Promocja trwa od 14 października do dnia wprowadzenia nowego Regulaminu lub do dnia odwołania niniejszego Regulaminu.

§ 3

Udział w promocji

1.       Promocja jest dostępna zarówno dla nowych, jaki i obecnych klientów.

2.       Na usługę zdalnego dostępu do Programu WAPRO Mag PRESTIŻ w cenie standardowej 3000 zł netto dla nowych klientów WAPRO udzielany jest rabat 2999 zł netto. Dla obecnych klientów WAPRO na usługę zdalnego dostępu do Programu WAPRO Mag PRESTIŻ w cenie standardowej 4000 zł netto WAPRO udzielany jest rabat 3999 zł netto Opłata za aktywację usługi po udzielonym rabacie wynosi 1 zł netto (1.23 zł brutto).

3.       Promocja jest przeznaczona dla osób, które podpiszą umowę na okres 24 miesięcy.

4.       Klient, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu może skorzystać z Promocji, jeśli:

a.       Nie zalega z opłatami na rzecz Organizatora

b.       Istnieją techniczne możliwości świadczenia usługi w miejscu wskazanym w zamówieniu.

§ 4

Warunki Promocji

1.       Tabela wysokości opłat

Nazwa pakietu                                                           Cena netto
WAPRO Mag PRESTIŻ licencja podstawowa                       80 zł
WAPRO Mag PRESTIŻ licencja na 2 stanowiska                 160 zł
WAPRO Mag PRESTIŻ licencja na 3 stanowiska                 240 zł
WAPRO Mag PRESTIŻ licencja na 4 stanowiska                 320 zł

2.       Podane ceny są cenami netto za 1 miesiąc korzystania z usługi.

3.       Opłata abonamentowa – comiesięczna opłata abonamentowa liczona od momentu podpisania umowy .

4.       Opłata pobierana jest za każdy rozpoczęty miesiąc .

5.       Koszt aktywacji usługi wynosi 1 zł netto (1.23 zł brutto). Jest to opłata jednorazowa.

6.       Umowa zawarta na czas określony automatycznie przedłuża się po jego upływie na czas nieokreślony .  z zachowaniem cen promocyjnych zawartych w tabeli ust 1 niniejszego paragrafu. Jeśli nie chcesz, aby tak się stało, musimy otrzymać od Ciebie pismo w tej sprawie – najpóźniej 30 dni przed końcem obowiązywania Umowy na czas określony.

7.       Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

§ 5

Prawa i obowiązki Uczestnika Promocji

1.       W czasie korzystania z Promocji WAPRO Mag PRESTIŻ już za 80 zł abonent ma prawo do zmiany pakietu ( na wyższy) określonego w § 4 ust. 1. W takim przypadku usługa ta, po uprzednim zawarciu Aneksu do Umowy, będzie świadczona w cenie właściwej dla wybranego pakietu określonego w § 4 ust. 1 , zaś zmiana pakietu nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Organizatora podpisanego aneksu do umowy.

2.       Abonent jest zobowiązany do zwrotu wartości udzielonego rabatu oraz opłaty abonamentowej za pozostały okres obowiązywania umowy w sytuacji rozwiązania umowy w czasie jej trwania.

3.       Po przedłużeniu umowy na czas nieokreślony obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.

4.       Dzień złożenia wypowiedzenia, to dzień w którym to my otrzymamy pisemne wypowiedzenie.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

1.       Niniejszy Regulamin Promocji obowiązuje w okresie, na jaki została zawarta Umowa użytkownika końcowego.

2.       We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Ogólnych warunków umowy, cennik produktów i usług dostępnych na stronie internetowej www.sklep.it-connection.pl  oraz  przepisy kodeksu cywilnego.

3.       Niniejszy Regulamin nie wyłącza możliwości podpisania umowy z Organizatorem na zasadach ogólnych (zakup produktu poza opłatą abonamentową).

4.       Ogólne warunki umowy, Regulamin Promocji, informacje o aktualnym cenniku produktów i usług jest dostępna u Organizatora na stronie www.sklep.it-connection.pl/produkty

5.       Wszystkie podane w niniejszym Regulaminie ceny nie zawierają podatku VAT.

6.       Organizator może domagać się kary umownej, jeśli umowa zostanie wypowiedziana przed czasem lub organizator będzie zmuszony to zrobić z przyczyn leżących po stronie klienta. Jeśli przy podpisaniu umowy została przyznana ulga, to maksymalna kwota kary umownej wyniesie sumę wartości przyznanej ulgi oraz opłaty abonamentowej należnej do końca okresu trwania umowy.

7.       Umowa rozwiązuje się w dniu, w którym upływa okres wypowiedzenia.

8.       Płatność za usługę odbywać się będzie za pomocą przelewu na konto bankowe Organizatora.